• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy PolicyFeyter Forklift Services, waar Heftruck.Shop onderdeel van is, gaat zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens zoals e-mail en persoonsnamen. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens. Alleen voor de registratie en analyse van gegevens, zowel bedrijfsgegevens als persoonsgegevens, maken wij gebruik van software geleverd door derden. Met deze externe partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst welke garandeert dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en niet worden verkocht voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden. De weinige persoonsgegevens die Feyter Forklift Services verzameld, zoals persoonsnamen en e-mailadressen, zijn vereist om u persoonlijk aan te kunnen spreken in zowel contractuele als onze eigen marketing gerelateerde communicatie. Ook met gegevens die middels contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan wij zorgvuldig om. De ingevulde persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.Persoonsgegevens die wij verwerken

Feyter Forklift Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website(s)
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die de klant of relatie actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of diensten van Feyter Forklift Services verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming toch dergelijke persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feyter Forklift Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van onze verplichtingen als leverancier
 • De mogelijkheid u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en / of andere marketing gerelateerde uitingen van de bedrijven binnen Feyter Forklift Services

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Feyter Forklift Services maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen, zoals profilering, om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feyter Forklift Services) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feyter Forklift Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we verplicht zijn die gegevens gedurende langere tijd te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. We verwijderen eventuele onjuiste of onnauwkeurige gegevens of corrigeren deze bij kennisgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Feyter Forklift Services deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (software leveranciers) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of om klant- en relatiegegevens te analyseren voor marketing gerelateerde doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Feyter Forklift Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden waarmee Feyter Forklift Services gegevens deelt en waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten:

 • Google
 • Zoho
 • MailChimp

 

Cookies die wij gebruiken

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

 

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De anonieme informatie die we daarbij verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

 

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

 • Google Tag Manager - privacyverklaring Google
  Na het accepteren van de cookiemelding wordt een cookie (cookieconsent_status) geplaatst welke anoniem registreert dat de cookiemelding is geaccepteerd.

 • Google Analytics - privacyverklaring Google
  Om de website te optimaliseren worden een tweetal cookies (_gat en _gid)) geplaatst om anoniem het klikgedrag van websitebezoekers te registreren.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden, producten en diensten. Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde informatie, producten of diensten tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maken wij gebruik van software van MailChimp. Met deze derde delen wij persoonsgegevens om de e-mailings gepersonaliseerd te kunnen verzenden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met MailChimp waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij MailChimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten. MailChimp kan echter informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. Wij hebben hier verder geen invloed op.

Meer informatie over de gegevensverwerking door MailChimp kunt u vinden in de privacyverklaring van MailChimp.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Feyter Forklift Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

De websites van Feyter Group die cookies gebruiken beschikken over een SSL certificaat (herkenbaar aan de HTTPS voorafgaand aan het webadres in de URL). SSL is een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie.

Met derden waarmee wij gegevens delen, Zoho CRM en MailChimp, hebben wij verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Feyter Forklift Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 • Website: www.feyter.com
 • Bezoekadres: Mr. F.J. Haarmanweg 17, 4538AM, Terneuzen, Nederland
 • Postadres: Postbus 59, 4530AB, Terneuzen, Nederland
 • Telefoon: +31 (0)115641320
 • E-Mail: [email protected]